ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

1. Adatkezelő

 

Neve: MED-PLAST 2000 Hungary Kft.

Cím: 2013 Pomáz, Mártírok u. 1-3.

Adatkezelő képviselője: Péter Ferenc

Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: adatvedelem@medplast.hu 

 

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén. 

 

Jelen tájékoztató az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

2. Adatkezelés célja

2.1 Új munkaerő kiválasztása az Adatkezelő számára 

Új munkaerő keresés, toborzás, álláshirdetés feladása, állas pályázatok befogadása, tárolása, jelentkezők előszűrése, interjúztatása, tesztek, próbamunkák, önéletrajzok kezelése.
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail, telefon, önéletrajzban megadott adatok

 

Adatkezelés tervezett határideje: A jelentkezést követő 2. év március utolsó munkanapja vagy az Érintetti hozzájárulásának visszavonásáig.

 

2.2 Munkaviszony létesítése, módosítása megszüntetése 

Munkavállalók be- és kiléptetési folyamata, munkaszerződés létesítés, módosítás, megszűnése, megszüntetése.
Adatkezelés jogalapja: Szerződés

A kezelt adatok köre: Név, születési név, születési ideje, anyja neve, lakcíme, állampolgársága, adóazonosító jele,TAJ száma, nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén), telefonszám, e-mail cím, személyi igazolvány száma, lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma, bankszámlaszáma, online azonosító (ha van), munkába lépésének kezdő és befejező időpontja, önéletrajz

 

Adatkezelés tervezett határideje: A törvényben meghatározott időtartamig

 

2.3 Kapcsolattartás partnerekkel, vevőkkel, szállítókkal 

Kapcsolattartás partnerekkel, megrendelőkkel, potenciális megrendelőkkel, beszállítókkal,  árajánlat kiadás, szerződéskötés, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása, személyes kapcsolattartás, telefonos rendelésfelvétel, Rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások, Kapcsolattartói adategyeztetés és adatfrissítés.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke szerződések teljesítéséhez a kapcsolattartói adatokat nyilvántartani

A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefon, cégnév, beosztás

 

Adatkezelés tervezett határideje: A partneri szerződés megszüntetését követő 4. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

 

2.4 Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása 

Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása.
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség

A kezelt adatok köre: Kapcsolattartó neve, e-mail cím, beosztás

 

Adatkezelés tervezett határideje: Legalább 8 év

 

2.5 Megrendelések átvétele/átadása a szervezet  raktárában 

Raktári kiadás, áru átvétel jogi személyek számára, Az áru kiadása vagy átvétele során az áru átvevőjének/ átadójának adatai rögzítésre kerülnek a kiadási bizonylaton.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartói és az átvevő természetes személy adatait nyilvántartani.

A kezelt adatok köre: Név, Fényképes igazolvány szám, Gépkocsi rendszáma

 

Adatkezelés tervezett határideje: A partneri szerződés megszüntetését követő 4. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

 

2.6 Szerződések kezelése, iktatása 

Szerződések kezelése, iktatása, az Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó szerződések iktatása, a szerződés létrejöttekor a szerződő fél kapcsolattartói adatainak kezelése és ezek napra készen tartása,  a szerződő fél meghatalmazottjainak adatai, és ezek napra készen tartása.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.

A kezelt adatok köre: Név, telefon, beosztás, e-mail, aláírás

 

Adatkezelés tervezett határideje: A  szerződés megszüntetését követő 4. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

 

2.7 Ajánlatkérés kezelése 

A Szervezet központi email címére érkező kérdése, ajánlatkérések nyilvántartása, megválaszolása., ajánlatok kiadása.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Jogos érdek- Az adatkezelő jogos érdeke szerződést megelőző kapcsolattartás és kapcsolattartók adatainak nyilvántartása.

A kezelt adatok köre: Név, cím, -email cím, telefon, egyedi azonosító

 

Adatkezelés tervezett határideje: Ajánlatkérés beérkezésétől számított 5. év március utolsó munkanapjáig vagy az Érintett tiltakozásáig.

 

2.8 Megrendelések kezelése 

Megrendelések nyilvántartása.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a megrendelés  teljesítéséhez a kapcsolattartói és az átvevő adatait nyilvántartani

A kezelt adatok köre: Név, cím, -email cím, telefon, egyedi azonosító

 

Adatkezelés tervezett határideje: Legalább 8 év

 

2.9 Megrendelések kiszállítása 

Kiszállítás szállítmányozó és futár cégek igénybevételével megrendelők részére
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartói és az átvevő adatait nyilvántartani

A kezelt adatok köre: Kapcsolattartó neve, telefonszám, e-mail cím

 

Adatkezelés tervezett határideje: A  szerződés megszüntetését követő 4. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

 

2.10 Weboldal alapműködéséhez szükséges  és statisztikai sütik (Cooki)  kezelése 

Az Adatkezelő sütiket és webjelzőket helyez el a honlapon annak érdekében, hogy felismerje azon felhasználót, aki a honlapot korábban már meglátogatta; feltérképezze a látogató érdeklődési körét; javítsa a látogató felhasználói élményét és személyre szabott tartalmat jelentessen meg a látogató részére, továbbá a honlap biztonságának és  javítása érdekében.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke hogy feltérképezze a látogató érdeklődési körét; javítsa a látogató felhasználói élményét és személyre szabott tartalmat jelentessen meg a látogató részére,javítsa a honlap biztonságát.

A kezelt adatok köre: IP cím, Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

 

Adatkezelés tervezett határideje: A munkamenet végéig.

 

2.11 Google Analytics 

A weboldal látogatottsági adatait méri, melyben a továbbított a adatok az érintettek azonosítására nem alkalmasak.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – az Adatkezelő  jogos érdeke a szolgáltatásainak optimalizálása és monitorozása.

A kezelt adatok köre: A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak

 

Adatkezelés tervezett határideje: Az Érintett tiltakozásáig.

 

2.12 Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása partnerek számára 

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés, felmérések készítése, meghívás marketing rendezvényre, eDM, telefonos megkeresése telemarketing szolgálató bevonásával.
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

A kezelt adatok köre: Név, cégnév, e-mail cím, telefon

 

Adatkezelés tervezett határideje: Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

 

2.13 Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása partnerek számára 

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés, felmérések készítése, meghívás marketing rendezvényre, eDM, telefonos megkeresése telemarketing szolgálató bevonásával.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés

A kezelt adatok köre: Név, cégnév, e-mail cím, telefon

 

Adatkezelés tervezett határideje: Az Érintett tiltakozásáig.

 

2. 14 Elektronikus videó megfigyelő rendszer üzemeltetése 

Az Adatkezelő telephelyének biztonsági megóvása, az Adatkezelő vagyoni javainak megóvása, az Adatkezelő munkavállalóinak és látogatóinak testi épségének és vagyoni javainak megóvása, az esetlegesen előforduló balesetek, bűncselekmények körülményeinek kivizsgálása.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke vagyontárgyainak védelme és a hozzáférés kontrolálása.

A kezelt adatok köre: A természetes személy képe, mozgókép felvétele (továbbiakban együtt felvétel)

 

Adatkezelés tervezett határideje: Maximum 30 nap

 

2.15 Rendezvényre való regisztráció 

Az adatkezelő által szervezett céges rendezvénnyel kapcsolatos regisztrációk kezelése.
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

A kezelt adatok köre: Név, Cégnév, Beosztás, Email cím, Telefonszám

Felnőtt vendégek száma, Gyermekkorú (16 év alatti) vendégek száma

 

Adatkezelés tervezett határideje: Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum 3 évig.

 

2.16 Rendezvény fotó, video dokumentálása 

Az adatkezelő az általa szervezett eseményeiről fotó és videófelvételeket készít, melyeket az Adatkezelő weboldalán és facebook oldalán  publikálhat, továbbá a saját szervezeti adatbázisaiban tárol.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke az általa szervezett rendezvényeken készült felvételek tárolása és felhasználása a szervezet hatékony megszemélyesített megjelenítése érdekében

A kezelt adatok köre: Arc- és testkép

 

Adatkezelés tervezett határideje: Az Érintett tiltakozásáig.

 

2.17 Kintlévőség kezelés 

Az Adatkezelő felé keletkezett tartozások behajtásával kapcsolatos adatkezelés, adattárolás.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke a szolgáltatás nyújtással kapcsolatos tartozások behajtása és az ezzel kapcsolatos adatkezelés.

A kezelt adatok köre: Név, születési hely, születési idő, anyja neve, adóazonosító jel, egyéb vagyontárgy adatai a jelzálog bejegyzéséhez, tulajdonostársak személyes adatai

 

Adatkezelés tervezett határideje: Az Érintett jogosnak ítélt tiltakozásáig 

vagy a tartozás kiegyenlítéséig.

 

2.18 GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés 

GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés.
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség

A kezelt adatok köre: Név, Adatvédelmi azonosító, Érintetti kérelem, dátuma, típusa, tartalma, Érintetti kérelem eredménye, Incidens dátuma, dokumentációja, eredménye

 

Adatkezelés tervezett határideje: Nem selejtezendő

 

3. Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása érintettek számára 

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés, meghívás marketing rendezvényre, konferenciára
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés

A kezelt adatok köre: e-mail, név

Az érintett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta az adatkezelő számára az alábbi adatokat. Az adatkezelő jelen tájékozgatóban tájékoztatja az érintettet, hogy 2-es pontban rögzített tevekénységek mentén kezelt adatokat adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva átminősíti és közvetlen üzletszerzés céljára használja.

Adatok forrása: Az Adatkezelő más adatkezelési célból jogosan kezelte az Érintettek adatait.  

Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig

 

4. Adatmegadás elmaradásának következménye

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Az adatkezelés céljának meghiúsulása.

 

5. Érintettek köre

Az adatkezelővel szerződésben álló vagy leendő partnerek és az általuk megadott kapcsolattartó személyek, valamint a Szervezet weboldalának látogatói, a weboldalon keresztül adatokat megadó személyek, továbbá a weboldalon keresztül állásra jelentkezők.

 

6. Kötelezően megadandó adatok köre

Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken, amelyeken minden adat megadása kötelező külön nem jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat. Azokon a felületeken, ahol nem minden adat megadás kötelező az adatkezelő csillag* megjelenítésével jelzi a kötelezően megadandó adatmezőket. 

 

7. Gyermekek

A termékeink és szolgáltatásaink nem 18 év alatti személyeknek szólak, és kérjük, hogy 18 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 18 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

 

8. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez elsődlegesen vele szerződött adatfeldolgozók és önálló adatkezelők számára továbbítja az adatokat.

Adatfeldolgozók kategóriái: Weboldal, hírlevél és sales szolgáltató – Péter Judit egyéni vállalkozó; IT üzemeltető; Könyvelési szolgáltató; Rendezvényszervező; Fotó-videó szolgáltató; Hosztesz szolgáltató; Jogi tanácsadó; GDPR tanácsadó.

Címzettek kategóriái: Szállítmányozó; Fuvarozó szolgáltató; Hatóságok; Social media oldalak; Magyar Posta.

 

9. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat az adatkezelő a 8.pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

 

Az elektronikus megfigyelő rendszer által korábban rögzített felvételekhez az Adatvédelmi Manager, az IT üzemeltető és az Ügyvezető férhet hozzá. Az Érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételekhez a fent említett valamely személy jelenlétében hozzáférhet. A hozzáférést minden esetben a Adatvédelmi felelősnél írásban kell kérelmeznie. 

 

Az Adatkezelő a betekintés tényéről minden esetben jegyzőkönyvet készít, melyet a társaság 1évig tárol.  

 

9.1 Az elektronikus megfigyelő rendszer képeinek korlátozására jogosultak

Az elektronikus megfigyelő rendszer által rögzített felvételek korlátozása csak olyan esetekben valósítható meg, ha az Adatkezelő olyan eseményt észlelt, amely valószínűsíthetően veszélyezteti az elektronikus megfigyelő rendszer által elérni kívánt célt.

 

Az Érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételek kezelése korlátozható.  A Érintettnek az Adatvédelmi felelősnél írásban kell kérelmeznie a zárolást, megjelölve annak célját és a várható időtartamát. 

 

Az Adatkezelő zárolási folyamat minden lépéséről jegyzőkönyvet készít, melyet az Adatkezelő   1 évig tárol.

 

10. Harmadik féltől kapott adatok kezelése

Amennyiben a Felhasználó/Partner nem saját adatait adja meg az Adatkezelő részére, hanem egyéb természetes személyét, ez esetben a Felhasználó/Partner kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tette meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Adatkezelő felhívja a Felhasználó/Partner figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az Érintett az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét az Adatkezelő a Felhasználóra/Partnerre tovább háríthatja.

 

11. Az érintettek jogai

Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,

 • kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti adatainak helyesbítését,
 • tájékoztatást kérhet az adatkezelésről
 • kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,

 

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. 

Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára. 

 • kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli. 
 • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést.  A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja. 

 

11. 1 A tájékoztatás költsége

A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja. 

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

 • Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj. 
 • A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva. 
 • Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

 

11.2 Tájékoztatás megtagadása

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy az Szervezet, mint adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

 

Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha

 • egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

 

11.3 Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.  

Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.

A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.

 

12. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az adatokat az Adatkezelő zárt rendszerben kezeli.

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról; 
 • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

 

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

 

Az Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

 

Az Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

 

13. Analitikai Szolgáltatások

Az Adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja az oldalstatisztikák és felhasználói demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére. A Szervezet továbbá használja a Google Search Console-t a webhely keresőoptimalizálására és felhasználói elégedettség mérésére.  A Google lehetőséget biztosít, hogy korlátozza az analitikai szolgáltatások felhasználását. Keresse fel a Google odalát az adatok Google Analytics általi felhasználásáról történő leiratkozáshoz. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

14. Alkalmazott jogszabályok

Az Adatkezelő által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: „GDPR”),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

(továbbiakban: „Infó törvény”),

 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számviteli törvény”),
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”),
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fogyasztóvédelmi törvény”)
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. Évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: „Vagyonvédelmi törvény”).

 

15. Jogorvoslat

Bármely érintett, ha megítélése szerint

 1. az Adatkezelő a jogainak érvényesítését korlátozza vagy az erre irányuló kérelmét elutasítja, bejelentéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából;
 2. személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokat, 
  • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, illetve
  • az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, és a pert választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 

Elnök: dr. Péterfalvi Attila

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Tel.: +36-1-3911400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

www.naih.hu

 

Budapest, 2021.03.25